Leathanach Baile

Fáilte

Tionscnamh gradaim de chuid na Comhairle um Thaighde in Éirinn (IRC) is ea MACMORRIS, a bhfuil sé mar aidhm aige saibhreas agus fairsinge ghníomhachtaí cultúrtha na hÉireann sna blianta 1541-1691 a léiriú.

Déanfar iniúchadh ar dhomhan atá ar thairseach a chlaochlaithe ach nach léir a bhfuil i ndán go fóill dó.

Creidiúnú íomhá:
“The Provence of Munster” in Hardiman Atlas MS1209. Buíochas le Bord Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Tá an cultúr Gaelach faoi bhláth ann; tá an Béarla beo bríomhair sa Pháil; tá fórsaí Athbheochan an Bhéarla – ar bhain rún urchóide go minic leo – tagtha anall le gníomhairí de chuid an ghabháltais – leithéidí Edmund Spenser; agus tá ceangail le mór-roinn na hEorpa mar chuid lárnach den saol laethúil.

Deis é MACMORRIS cuairt a thabhairt ar an domhan ilghnéitheach, ilteangach seo a thugann castachtaí fhréamhacha chultúr na hÉireann chun cuimhne. Beidh an tionscnamh ar bun idir 2019 agus 2023.

Did Ireland have a Renaissance – Enter MACMORRIS