Eolas faoin tionscnamh

Eolas faoin tionscnamh

Is éard a chuireann MACMORRIS roimhe ná solas a chaitheamh ar bheocht agus ar chastachtaí na mblianta sin idir ainmniú Anraí VIII ina rí ar Éirinn in 1541 agus Conradh Luimnigh ag deireadh an seachtú haois déag, agus ardán a thabhairt don tréimhse chorraitheach, athraitheach, chruthaitheach seo inar tháinig athrú ó bhonn ar an tír.

Chuige sin, cuirfear bunachar sonraí ar fáil ina ndéanfar taifead ar na daoine sin a raibh baint acu le hoileán na hÉireann sa tréimhse thuasluaite. Áis foghlamtha a bheas anseo a spreagfaidh taighde idirdhisciplíneach, ilteangach ar thréimhse a bhfuil an chastacht chultúrtha agus teanga lárnach inti.

Creidiúnú íomhá:
John Speed, “Cúige na Mumhan”
{CC BY-SA 3.0} trí davidrumsey.com

Dhá phríomhaidhm atá ag MACMORRIS.

  1. Tógfar bunachar ina mbeidh sonraí beathaisnéise na ndaoine a mhair in Éirinn idir 1541- 1691 agus a bhfuil taifead orthu ar marthain. Mar aon le saighdiúirí, lucht riaracháin, ceannaithe, an chléir agus eile, tabharfar tús áite dóibh siúd a bhain le saothrú an chultúir – filí, paimfléadaithe; staraithe, scríobhaithe lámhscríbhinne; caiticeasmóirí; aighneasóirí; diagairí; aistritheoirí; teachtairí agus teangairí; pátrúin; baill den aos ealaíon; agus na pearsana sin ar fad a nochtar sna saothair a chruthaigh siad.
  2. Inár gcás staidéar ar Chúige Mumhan idir 1569-1607, déanfar iniúchadh ar choimpléascaí teorannacha agus teagmhála i gceantar ina maireann traidisiúin sheanbhunaithe chultúrtha taobh le forbairt agus malartú smaointe agus atá ina lócas ar athrú mór thar am. Cuirfear leabhareolas agus ábhar téacsúil ar fáil do na pearsana sin a bhaineann leis an gcúige áirithe seo, agus cuirfear léarscáil idirghníomhach ar fáil le mapáil a dhéanamh ar na suímh lena mbaineann siad. Lena chois sin, déanfar léirshonrú ar phátrúin líonraithe shóisialta agus ar phátrúin phátrúnachta an cheantair.

Creidiúnú íomhá:
John Speed, “Cúige na Mumhan”
{CC BY-SA 3.0} trí davidrumsey.com

Creidiúnú íomhá:
John Speed, “Cúige na Mumhan”
{CC BY-SA 3.0} trí davidrumsey.com