Nuacht

Nuacht

Nuacht
Is féidir leat sinn a leanúint ar Twitter.
Gheofar eolas anseo ar ghníomhaíochtaí agus ar imeachtaí a bhaineann le MACMORRIS agus le tionscnaimh ghaolmhara eile.

MACMORRIS sa nuacht:
RTÉ:
‘Ireland during the Renaissance:
“a remarkably vibrant place”‘:

The Irish Times:
‘Ireland’s forgotten Renaissance:
An overlooked period in History’:

Déan teagmháil linn
Prof. Pat Palmer
Roinn an Bhéarla,
Ollscoil Mhá Nuad,
Má Nuad, Éire

Guthán: (01) 7083788
Seoladh ríomhphoist: macmorris.project@mu.ie

Tá ár n-oifigí lonnaithe san fhoirgneamh Iontas
(Rooms 0.46 & 1.11)) ar an gCampas Thuaidh.
(Campus Map)